Categories
Rent

Vijf tips om een goede syndicus te kiezen voor de mede-eigendom

Voor wie als eigenaar van een appartement ook mede-eigenaar is van delen van het volledige gebouw speelt de syndicus een heel belangrijker rol: hij beheert de gemeenschappelijke ruimtes en voert de beslissingen van de vergadering van mede-eigenaars uit. Om die taak naar behoren te vervullen is een nauwgezette mede-eigenaar nodig of een bekwame professional. We zetten enkele criteria op een rijtje die u in gedachten moet houden om de beste syndicus te kiezen.

De syndicus van de mede-eigendom heeft verschillende sleutelfuncties: hij zorgt ervoor dat de algemene vergaderingen naar behoren worden gehouden, dat het gebouw goed wordt onderhouden, houdt een voorbeeldige boekhouding bij en vertegenwoordigt de vereniging van mede-eigenaars in lopende zaken en bij eventuele juridische geschillen. Ook het toezicht op de werkzaamheden aan gemeenschappelijke delen en de relaties met leveranciers, belastingen en personeelsbeheer vallen onder zijn verantwoordelijkheid.

Een professionele syndicus inschakelen?

Bij kleine mede-eigendommen is het mogelijk één van de mede-eigenaars als vertrouwenspersoon aan te stellen en hem of haar de taak van syndicus op vrijwillige basis of tegen een bescheiden vergoeding te laten vervullen. Als u hiervoor kiest, zorg er dan voor dat de persoon die u kiest over enige ervaring of opleiding beschikt, en zorg ervoor dat zijn persoonlijke en professionele leven voldoende tijd bieden om alle taken te vervullen. Bij een groter gebouw, is het echter echt wel aangewezen de rol van syndicus toe te vertrouwen aan een gespecialiseerde professional of vastgoedmakelaar die daarvoor over bekwame medewerkers beschikt met een goed netwerk en een goed zicht op de technische middelen die nodig zijn om werkzaamheden uit te voeren.  betere technische en materiële middelen.

Controleer de vaardigheden

Het kan niet genoeg gezegd worden : de taak van syndicus vervullen vereist managementvaardigheden, een juridische basiskennis, kennis van architectuur en onroerend goed, goede contactuele eigenschappen en gevoel voor diplomatie. Syndici zijn in België onderworpen zijn aan de regels van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) moeten zich  gedurende hun hele loopbaan bijscholen. Zo heeft de syndicus de plicht om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in de vastgoedsector en van de regels inzake mede-eigendom, die vaak veranderen, alsmede van de technieken en voorschriften. Het is belangrijk om altijd te controleren of de syndicus wel degelijk over al deze vaardigheden beschikt.

Controleer of het aanbod compleet is

Jammer genoeg leert de praktijk dat sommige aanbieders van syndicusdiensten enkel een basisaanbod bieden en toch veel kosten in rekening brengen voor routinematige beheerswerkzaamheden. Het is belangrijk om goed te kijken of het aanbod beantwoordt aan de specifieke noden van het gebouw. Als het contract melding maakt van administratiekosten, is het belangrijk om na te trekken wat deze kosten precies dekken.

Aandringen op goede communicatie en beschikbaarheid

De tijd dat beheerders van co-eigendom maar twee dagen per  week beschikbaar waren, ligt eigenlijk achter ons. Vandaag de dag verwachten mede-eigenaars terecht dat ze kunnen werken met iemand die op voorbeeldige wijze communiceert, transparant en beschikbaar is en alle vragen snel en grondig beantwoordt. Het is immers niet zo dat er enkel tijdens de kantooruren problemen kunnen opduiken met de lift van een appartementsgebouw.

Ook digitale kennis is een must

Vandaag de dag is het ook vanzelfsprekend om de boekhoudkundige overzichten en de juridische documenten van een flatgebouw online te kunnen raadplegen. Ook op dat vlak moet een syndicus beslagen op het ijs komen.

Kortom, de keuze van een goede syndicus mag niet te licht worden opgevat. Gelukkig zijn op de markt veel professionals beschikbaar die aan alle vereiste criteria beantwoorden.

Categories
Sell

How to quickly sell your house without an agency in Belgium?

SUMMARY:

Are you having trouble selling your house? Are the administrative steps complicated? You don’t know how to find potential buyers? At logic-immo.be, we know how difficult it is to sell your house without an agency in Belgium.

Imagine that all the steps to follow to sell your house are available in 1 click!

Or that with a single click, you could put your property up for sale on a platform that finds buyers for you!

Logic-immo.be is one of the biggest real estate websites in Belgium. Our blog is there to answer questions such as: “How to sell my house?” or “How to sell my house without an agency in Belgium?”

In addition, logic-immo.be offers a platform that allows anyone who wants to sell their house without an agency in Belgium to benefit from our platform to display their property. On our site, you can benefit from our audience of approximately 2,000,000 visits per month.

But how to sell your house quickly? It’s as easy as clicking this button!

How do I sell my house as a private person?

If you too are asking yourself: “how to sell my house without an agency?”, you are at the right place in this article, I will try to answer as simply as possible.

Selling your house yourself

Selling your house yourself can be a complicated and time-consuming task. Fortunately, logic-immo.be has created this blogpost to help people like you to understand all the steps involved in selling your house in Belgium.

Firstly, you need to ask yourself the question, “how are you going to sell your house?” for this there are several solutions, you can use them separately or apply them at the same time to maximise your chances!

Firstly, to sell your house yourself, you can tell your social circle that you are selling your property. The best strategy is to simply ask with simple phrases, for instance:

“Hi John, did you know I am selling my house? Do you know any people who might be interested in buying my house?”.

Then you have the more traditional option of putting up a sign/poster on your doorstep saying, for example, “I’m selling my house, contact me on 04 000/00/00 for more information”.

Finally you have a more modern method like selling your house on the internet!

Selling your house on the Internet

There are several ways to sell your house on the internet, you can use social networks such as Facebook groups dedicated to selling houses.

There are also websites to sell your house. We recommend the website logic-immo.be, as we offer an audience directly interested in real estate. 20% of our visitors contact at least 3 agencies per month.

What are the requirements for selling a house?

You don’t know what the steps are to sell your property. You are wondering if there are any additional costs or fees to consider when selling a property.

What documents are required to sell a house?

The first thing to do in preparing your documents for the sale is to organise your paperwork. You already have some of the required documents and need to request additional planning information from the relevant authorities such as your local council. If you are an organised person, you probably have your property deed ready. This is the notary’s document that was given to you when you bought the property. Depending on the situation, you will need to attach additional files:

  • If you inherit the property, you will need the declaration of succession.
  • If you have visited the land surveyor, you will need to attach the documents relating to their interventions (plans, demarcations, reports, etc.)
  • If your house is part of a regulated property zone, please include the zoning requirements.

Obtain a cadastral map of your property and have a plan drawn up within 15 days. Go to your local town hall to obtain planning permission and certificates for your property. In addition to these formalities, don’t wait for the necessary appointments to establish the obligatory appraisal.

How do I get an estimation of my house’s worth?

The results of this estimate complete the sales documents, which can be consulted by people interested in your property.

You will obtain an EPC (Energy Performance Certificate) from an accredited certification body.

This certificate is valid for 10 years and is mandatory. It is an inspection of the electrical infrastructure. As such, it informs buyers about the energy needs of your house, and you must mention its results in your advertising. Note that if you already have an EPC that is less than 10 years old, you do not need to request another one.

Next, an approved inspection body will provide you with an electrical inspection certificate valid for 25 years. Like the EPC, if you already have a valid one in your possession, requesting another one is not useful unless you have carried out work related to residential electrical installations since then. If the capacity of your home’s fuel tank exceeds 3,000 litres, depending on the region, the following conditions may apply:

  • In Wallonia, the tanks must be checked for leaks by an approved technician.
  • In the Brussels region, if the tank is airborne, an environmental permit must be obtained.
  • In Flanders, inspections are also mandatory, but for tanks with a capacity of more than 5,000 litres.

You must also prove to the buyer that there is no soil contamination, which means providing a soil certificate. This is now mandatory in all 3 regions.

Finally, you must provide your buyer with the intervention follow-up documentation (documentation de suivi d’intervention/postinterventiedossier). This document details the work carried out on the property since 2001: plans, materials used, invoices, photos, etc. Once you have gathered all these documents, your sales file is complete.

You can then proceed with the sale of the house yourself by going through the logic-immo.be platform or contact a real estate professional.

When should you sell your house?

Logic-Immo.be has a large database of real estate data that can help you answer the questions like “when to sell my house? or “where to sell my house”? and “what should I know when selling my house?”

Our data will for example give you an overview of the prices per m² in the different regions.

You can also read our next article: “Selling your house: what is the ideal season?”

Categories
Other

Traxxeo software simplifies the monitoring of your construction project

Building or renovating a house is a very exciting moment. But it is also a very complex process where a lot can go wrong because all the pieces of the puzzle have to fit together. Digitisation, which has taken place much more slowly in the construction industry than in other sectors, can provide a solution here. The Belgian company Traxxeo offers digital solutions to monitor people and tools on construction sites much better, so that planning and budgets are better respected. “We’ve been able to provide excellent support to many construction companies over the past year and are now ready for significant expansion in Europe and beyond,” says Vice President Growth Charles le Hodey. 

Pioneer in the digital transformation of the construction industry 

Traxxeo, with headquarters in Louvain-la-Neuve and branches in Brussels and Paris, was founded in 2008 and has been growing rapidly since 2016 as one of the pioneers in the digital transformation of the construction and infrastructure sector. And this transformation is more than necessary because, in contrast to industry and agriculture, productivity in the construction sector has declined over the last 30 years. “The major problem underlying the construction industry’s lagging behind on digitisation,” explains Charles le Hodey, “is that construction sites, which are a complex web of people and tools that are constantly changing, are centrally controlled. But if this has to be done on the basis of manually entered data about who is working where and with what material, it leads to a lot of problems. In the HR field alone, many hours are wasted after the end of a working period trying to figure out exactly who did what and when. Thanks to our mobile software applications, it is possible to enter all data on site. Our most successful products are the Digital Timesheets, which allow you to easily gather information in the field for efficient HR processing and real-time cost control, and the Presence Control to always have an overview of all the people present on the site and whether they are administratively in order so as to comply with all legal obligations. All these data are then linked to existing digital systems, such as the payroll system, so that our clients can work in a proactive and efficient manner thanks to our apps.”

Rapids  

The fact that each site is different has long been a reason for not fully believing in the digitisation of the construction sector.   “But that’s now changing fast,” explains Florence Hennaut, Brand Content Manager. “Digitisation is increasingly demonstrating its great potential for the sector. After all, young managers holding strategic positions in the HR and finance departments understand only too well that wasting time filling in paper forms or Excel sheets without digital aids is really no longer acceptable. Particularly when managing complex processes in which a large number of different people have to carry out a wide variety of activities.   If a worker is not paid correctly as a result of erroneous human input, that can have an enormous impact on employees, both on the site and in the offices. Not to mention the possible financial impact of such a mistake.” Traxxeo’s digital apps on tablets and smartphones make the life of site foremen and office employees a lot easier. Digital solutions for clocking on and off, access control, presence control and document management make optimal management of the workforce possible. Combined with solutions for the management of large and small equipment, this makes a world of difference compared with traditional site management. Because site foremen have drastically reduced paperwork and administrative tasks, they have more time and energy for human connection with the employees, who are clearly more motivated as a result. Because it is important for people to feel appreciated, and what better way to make them feel appreciated than by giving praise where it’s due. At the same time, these applications also reduce stress in the head office due to possible errors or missing information. All this leads to time savings, cost reductions and productivity gains. “In other words, we certainly provide part of the answer to the frustration, so common in the construction industry, caused by project cost overruns and the equally common frustration caused by site foremen often having to spend as much as 30 or 40 percent of their time on administrative tasks,” adds Charles le Hodey. It is clear that Traxxeo’s clients are able to increase their competitiveness in this way. Its customer list already includes big names from the construction sector such as Besix, Strabag, Veolia and CFE.

Still a lot of potential  

However, this does not mean that Traxxeo only wants to work with large customers.  “We also respond to the needs of SMEs,” adds Charles le Hodey. “Our great strength is that we know the sector and the needs of everyone in it very well. We are therefore ready for a new growth phase. We will be able to realise these growth ambitions by further refining our apps to allow for even more detailed monitoring and more precise cost control.  Initially, we want to strengthen our presence in existing markets, such as Flanders, while continuing our international development in Europe and Asia. In the next five years, with the support of a partner network, we want to grow into a real global player.”   It is a fact that the construction and infrastructure sector is facing a major challenge in terms of digitisation worldwide. This can only benefit the construction companies that are carrying out many new construction and renovation projects in our country. And, ultimately, the prospective buyers of those projects as well, because more productive construction companies that control their costs better also ultimately ensure that those homes remain affordable.  

Geert Degrande  

Categories
Other

Android applications of Logic-immo.be

Your way to your dream house

Thanks to Logic-immo.be’s mobile applications you can swipe your way to your dream house! The application runs smoothly on all Android devices.

You can easily search for the house, apartment or land of your dreams. You can also save your search and consult it later, or sign up for an email alert based on your search criteria. That way you can stay up to date with new properties that match your criteria.

On the app you’ll find everything you’ll ever need: all the ads that are on the website, articles from our blog, contact data of real estate agencies and so on.
Using our app is easy: download it from the Play Store by searching for Logic-immo.be or by clicking this link, install it by completing the installation procedure step by step and you’re all set! To be noted that the app exists only in French and in Dutch.

Categories
Other

Logic-immo.be’s mobile apps

All the real estate ads you ever wanted on your tablet or smartphone!

applis tablette et smartphoneapplis tablette et smartphone

Logic-immo.be has several mobile apps which you can use to find all things real estate: real estate ads, articles from our dedicated blog, contact information for real estate agencies and so on. We also have an iPad application specially made for reading our magazines!

Apps for tablet and smartphone!

You can download the app in the Play Store on Android. Simply search for Logic-immo.be and you’ll find it no problem!

Or follow this link: Install logic-immo.be Android app

Pay attention! There is also a French version out there called Logic-immo.com. This app will only show you properties in France!

After downloading the app, you need only follow the instructions for installation shown on your device and you’re set! Oh by the way, our app is free of charge!

The app will save your last searches automatically and you can also use it to sign up for an e-mail alert, which will keep you up to date on the new properties that match your search criteria. Furthermore, you can find all of your favourite properties on a map, convenient if you would like to pay your dream home a visit!

The apps run smoothly on both tablet and smartphone for Android, an important platform which covers household names such as Samsung, LG, Sony Experia, Google Nexus and so on.

iOS application

As for the Apple fans, of course our apps run on iOS as well, with all the same functionality and options you can find on the Android app.

Only notable difference is that the iOS app allows you to enable push messages. This’ll keep you up to date on all the real estate to kindle your interest.

Again, you need only search for Logic-immo.be to find the app.

Or follow this link: Install logic-immo.be iOS app

Magazine application for iPad

Each of our 4 regional Logic Immo magazines can be read on a dedicated iPad app, which has the most recent editions available.

Depending on the region of your interest (Brussels-Brabant, Hainaut, Liège or East- and West-Flanders and the Belgian coast), you can find the latest information and articles on real estate in that area, and of course real estate ads!

The app will give you the option to choose between the 4 regional magazines. It’s up to you to decide which one is most interesting to you!

Running the app every once in a while should be enough to keep up to date on all things real estate. A new edition of our magazine appears about every 3 weeks.

Of course this app is free of charge as well and can be easily found by searching the Apple store for logic-immo.be magazine.

Here’s the link to our app in the Apple store: App magazine logic-immo.be

Again, pay attention not to confuse the .be version with the .com one, which will show you nothing but French real estate. The icon for the Belgian version is pink, so it’s hard to be mistaken!

Categories
Buy

Live in Belgium and work in France – Frontier worker in France

Do you live in Belgium, but work several days a week in France? In this case, you are a frontier worker.

Categories
Borrow

Inheriting a Home – What About Inheritance Tax?

The total value of an inheritance is subject to what is called “inheritance tax”. This inheritance can consist of movable property, but also of immovable property. How to determine the value? We you…

Categories
Reside

Buying your first home? – Logic-Immo advises you

Have you decided to buy a house after years of renting? Good idea ! Because investing in your own home is investing in your future. This is also the reason why it is better not to go into …

Categories
Buy

Find the right architect

Here are the points of vigilance

Are you planning to build or renovate a home? No doubt you will call on an architect & nbsp; to support you in this project. Be careful, choosing the right person or the right office is crucial given the decisive role of the architect in the success of a construction or renovation project. You will notice, however, that one architect is not the other and it is difficult to make a choice. How can you be sure to hire the architect who can meet your needs and bring your wishes to life? Find out in this article. Find the right architect: here are the points of vigilance

Categories
Rent

Move

When to call a specialist company?

You count & nbsp; moving & nbsp ;? “& Nbsp; How am I going to go about it? & Nbsp;” is probably the first question that comes to your mind then, just before “Should I use a moving company ? & nbsp;” There are of course many good reasons for using the services of professional movers, but the cost of such services is far from negligible. What to do in such a situation? Here are the advantages and disadvantages of each scenario. Moving: when to call a specialized company?