Categories
Rent

Vijf tips om een goede syndicus te kiezen voor de mede-eigendom

Voor wie als eigenaar van een appartement ook mede-eigenaar is van delen van het volledige gebouw speelt de syndicus een heel belangrijker rol: hij beheert de gemeenschappelijke ruimtes en voert de beslissingen van de vergadering van mede-eigenaars uit. Om die taak naar behoren te vervullen is een nauwgezette mede-eigenaar nodig of een bekwame professional. We zetten enkele criteria op een rijtje die u in gedachten moet houden om de beste syndicus te kiezen.

De syndicus van de mede-eigendom heeft verschillende sleutelfuncties: hij zorgt ervoor dat de algemene vergaderingen naar behoren worden gehouden, dat het gebouw goed wordt onderhouden, houdt een voorbeeldige boekhouding bij en vertegenwoordigt de vereniging van mede-eigenaars in lopende zaken en bij eventuele juridische geschillen. Ook het toezicht op de werkzaamheden aan gemeenschappelijke delen en de relaties met leveranciers, belastingen en personeelsbeheer vallen onder zijn verantwoordelijkheid.

Een professionele syndicus inschakelen?

Bij kleine mede-eigendommen is het mogelijk één van de mede-eigenaars als vertrouwenspersoon aan te stellen en hem of haar de taak van syndicus op vrijwillige basis of tegen een bescheiden vergoeding te laten vervullen. Als u hiervoor kiest, zorg er dan voor dat de persoon die u kiest over enige ervaring of opleiding beschikt, en zorg ervoor dat zijn persoonlijke en professionele leven voldoende tijd bieden om alle taken te vervullen. Bij een groter gebouw, is het echter echt wel aangewezen de rol van syndicus toe te vertrouwen aan een gespecialiseerde professional of vastgoedmakelaar die daarvoor over bekwame medewerkers beschikt met een goed netwerk en een goed zicht op de technische middelen die nodig zijn om werkzaamheden uit te voeren.  betere technische en materiële middelen.

Controleer de vaardigheden

Het kan niet genoeg gezegd worden : de taak van syndicus vervullen vereist managementvaardigheden, een juridische basiskennis, kennis van architectuur en onroerend goed, goede contactuele eigenschappen en gevoel voor diplomatie. Syndici zijn in België onderworpen zijn aan de regels van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) moeten zich  gedurende hun hele loopbaan bijscholen. Zo heeft de syndicus de plicht om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in de vastgoedsector en van de regels inzake mede-eigendom, die vaak veranderen, alsmede van de technieken en voorschriften. Het is belangrijk om altijd te controleren of de syndicus wel degelijk over al deze vaardigheden beschikt.

Controleer of het aanbod compleet is

Jammer genoeg leert de praktijk dat sommige aanbieders van syndicusdiensten enkel een basisaanbod bieden en toch veel kosten in rekening brengen voor routinematige beheerswerkzaamheden. Het is belangrijk om goed te kijken of het aanbod beantwoordt aan de specifieke noden van het gebouw. Als het contract melding maakt van administratiekosten, is het belangrijk om na te trekken wat deze kosten precies dekken.

Aandringen op goede communicatie en beschikbaarheid

De tijd dat beheerders van co-eigendom maar twee dagen per  week beschikbaar waren, ligt eigenlijk achter ons. Vandaag de dag verwachten mede-eigenaars terecht dat ze kunnen werken met iemand die op voorbeeldige wijze communiceert, transparant en beschikbaar is en alle vragen snel en grondig beantwoordt. Het is immers niet zo dat er enkel tijdens de kantooruren problemen kunnen opduiken met de lift van een appartementsgebouw.

Ook digitale kennis is een must

Vandaag de dag is het ook vanzelfsprekend om de boekhoudkundige overzichten en de juridische documenten van een flatgebouw online te kunnen raadplegen. Ook op dat vlak moet een syndicus beslagen op het ijs komen.

Kortom, de keuze van een goede syndicus mag niet te licht worden opgevat. Gelukkig zijn op de markt veel professionals beschikbaar die aan alle vereiste criteria beantwoorden.

Categories
Rent Reside

Buying your first home? – Logic-Immo advises you

Have you decided to buy a house after years of renting? Good idea ! Because investing in your own home is investing in your future. This is also the reason why it is better not to go into …

Categories
Buy Rent Reside

Find the right architect

Here are the points of vigilance

Are you planning to build or renovate a home? No doubt you will call on an architect & nbsp; to support you in this project. Be careful, choosing the right person or the right office is crucial given the decisive role of the architect in the success of a construction or renovation project. You will notice, however, that one architect is not the other and it is difficult to make a choice. How can you be sure to hire the architect who can meet your needs and bring your wishes to life? Find out in this article. Find the right architect: here are the points of vigilance

Categories
Borrow Rent

Move

When to call a specialist company?

You count & nbsp; moving & nbsp ;? “& Nbsp; How am I going to go about it? & Nbsp;” is probably the first question that comes to your mind then, just before “Should I use a moving company ? & nbsp;” There are of course many good reasons for using the services of professional movers, but the cost of such services is far from negligible. What to do in such a situation? Here are the advantages and disadvantages of each scenario. Moving: when to call a specialized company?

Categories
Buy Other Rent

You move ? Here is a practical checklist so you don’t forget anything!

Have you just signed your lease contract or bought a house? Congratulations! In order to enjoy your new cozy nest as quickly as possible, it is important that your move now goes smoothly. Whether you’re the type to write endless reminder lists or take things as they come, you’ll need some practical tips. Logic Immo has therefore compiled a list of things to pay attention to if you are about to move. Move checklist

Categories
Borrow Rent Reside

Postponement of the “concrete stop”

What does this mean in concrete terms?

Not so long ago, we were still communicating on the & nbsp; fragmentation of the Flemish landscape & nbsp; and on the way the & nbsp; ” Stop concrete & nbsp; “ & nbsp; was going to impose limits. In the meantime, it has become clear that this famous “stop to concrete & nbsp;” was postponed. Its approval has in fact been & nbsp; postponed & nbsp; and will no longer take place under the current Flemish legislation. We review the inventory. The “stop to concrete ”has been postponed

Categories
Borrow Rent Reside

Living on Mars: myth or reality for the future?

According to Stephen Hawking, the colonization of Mars is far from being a utopia

“Is there life on Mars?” sang David Bowie in 1971. According to the famous astrophysicist & nbsp; Stephen Hawking , living on Mars is even humanity’s only way to survive. He argues that the colonization of the Red Planet is no longer science fiction. & Nbsp; Living on Mars: myth or reality for the future?

The Moon, Mars and then the whole universe

Hawking’s idea is not new. For decades, humanity has fantasized about living on Mars. Many films feature colonists who settle on the Red Planet (like & nbsp; Total Recall , to name just one). There are all kinds of reasons for this phenomenon, such as overpopulation, ecological disasters or the depletion of natural resources, which make all life on Earth impossible. It is precisely for this reason that Hawking believes that humanity should go and live in space.

The renowned scientist presented his ideas last June, in a conference at the Starmus Festival (Trondheim, Norway). According to him, the great nations of the planet should collaborate to send astronauts to Mars by 2025. But first of all, we should establish a lunar colony , which would act as a stopover. & Nbsp; “I hope the competing nations will succeed in coming together for this common goal and to meet this challenge that concerns us all,” said Hawking during his speech. He feels we have no choice. & Nbsp; “& nbsp; We have no more room and the only place we can still go is to other worlds. & Nbsp;”

The Earth, our precious home

The European Space Agency & nbsp; (ESA) has already announced that it should be possible to establish a lunar colony within 20 years. To make this project a reality, the space agency wants to use & nbsp; 3D printing techniques , but also take advantage of the natural sources present on the Moon. Hawking encourages investment in space and in the development of new technologies. He believes that we must quickly find a way to survive on Mars, a planet currently uninhabitable for humans.

That doesn’t mean we have to abandon Earth, Hawking adds. As long as we cannot survive elsewhere, we must manage our planet and our climate with care. With this in mind, the American president & nbsp; Trump & nbsp; recently made a disastrous decision, laments the Cambridge professor.